مهندس علی جلالی
  • سمت: مدیر عامل و موسس

اطلاعات تیم

  • کشور: ایران
  • تلفن: 03132720686